Visie

Wij willen in onze scholen pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden, geïnspireerd door het evangelie en een christelijk mens- en wereldbeeld.

Kwalitatief onderwijs is meer dan louter opleiding.
De ontplooiing van hoofd, hart en handen van elke leerling centraal.

Positief omgaan met elkaar is de baseline in onze dagelijkse schoolwerking. We maken werk van een ‘warme en hechte schoolgemeenschap.’

We gaan ervan uit dat we binnen ons opvoedingsproject ook jongeren ‘meenemen’ van verschillende levensovertuigingen en ook andere godsdiensten.
Als dialoogschool plaatsen we ons binnen de christelijke geloofstraditie, maar we sluiten ons niet op. De christelijke geloofstraditie vormt het kader van waaruit met waardering naar andere overtuigingen wordt gekeken.

Deze visie inspireert het schoolbestuur om het opvoedingsproject binnen onze scholen te helpen realiseren in samenwerking met het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

Advertenties