Verantwoordelijkheden

In de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur als volgt bepaald:

De Inrichtende Macht is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Zij is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Vanuit deze verantwoordelijkheid betrekt zij alle partners bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

De verantwoordelijkheid strekt zich uit over acht domeinen:

  • identiteit en pastoraal
  • pedagogische en didactisch beleid
  • personeelsbeleid
  • schoolorganisatie en -administratie
  • financieel en materieel beleid
  • welzijnsbeleid
  • inspraakbeleid
  • communicatiebeleid
Advertenties