Inspraakbeleid

Het schoolbestuur is lid van de volgende inspraakorganen:

CAIM (college van afgevaardigden van de inrichtende machten)

 • Laeremans Joost
 • Lowyck Johan

OCSG (onderhandelingscomité voor de scholengemeenschap)

 • Brouckaert Joël
 • Monbaliu Brigitte
 • Van Den Bossche Nicole

CPBW (comité voor preventie en bescherming op het werk)

 • Brouckaert Joël
 • Monbaliu Brigitte
 • Van Den Bossche Nicole

LOC (locaal onderhandelingscomité)

 • Brouckaert Joël
 • Monbaliu Brigitte
 • Van Den Bossche Nicole

We gaan graag in op elke vraag van ouderraden en schoolraden om een vergadering bij te wonen.

Advertenties