Welkom

VOBW kleur

Het schoolbestuur van de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine is verantwoordelijk voor de zes basisscholen en de drie middelbare scholen in Blankenberge en Wenduine.

Wij zijn als team verantwoordelijk zijn voor de goede werking van elke school. Je kunt onze taak vergelijken met een raad van bestuur in een onderneming.

Het welzijn van iedereen die betrokken is bij onze scholen staat voorop in alles wat we doen en ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat jij je goed voelt binnen de warme en krachtige leef- en leeromgeving waar we aan bouwen.

We streven een maximale leerroute na voor al onze leerlingen. Dit is het opvoedingsproject dat we samen met de directies, leerkrachten en personeel in al onze scholen willen realiseren. Elke school werkt dit project met eigen accenten en concrete invulling uit.

Je kunt steeds mailen naar info@vobw.be

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag